Ι. ΧΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
 

Η εταιρεία Ι. ΧΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται από το 1965, και είναι ευρέως γνωστή στο χώρο της κατασκευής, εμπορίας και ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου. Η εταιρεία κατέχει έκταση 11 στρεμμάτων στη ΒΙ.ΠΑ. Ασπροπύργου, όπου έχει κατασκευάσει κτήρια και υπόστεγα συνολικής επιφάνειας 5.000 τετραγωνικών μέτρων. Εκεί βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας των πρώτων υλών και προϊόντων, μαζί με της χώρους των ιδιόκτητων γραφείων της.

  • Κύριο αντικείμενο της μονάδας είναι η παραγωγή δευτερογενούς μολύβδου για πολλαπλές χρήσεις (παραγωγή συσσωρευτών, αντίβαρα πλοίων, μολυβδοσωλήνες, σκάγια, μολυβδοφυλλα).
  • Επίσης η εταιρεία ειδικεύεται στους τομείς παραγωγής και εμπορίας συσσωρευτών μολύβδου για πολλαπλές εφαρμογές (εξοπλισμός πλοίων, σκαφών, αυτοκινήτων και βιομηχανικών συσσωρευτών, ανυψωτικών μηχανημάτων, ηλεκτροκίνητων οχημάτων, φωτοβολταικών συστημάτων, συστημάτων ασφαλείας και τηλεπικοινωνιών).
  • Διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες για την νόμιμη λειτουργία της,
  • Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
  • Μετέχει στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών, ΣΥΔΕΣΥΣ, από την ίδρυσή του, το 2004
  • Είναι κάτοχος πιστοποιητικού EN ISO 9001:2008, και είναι επίσημα καταχωρημένη στους καταλόγους REACH
  • Διαθέτει άδεια περισυλλογής παντός τύπου παλαιών συσσωρευτών μολύβδου.