Διαδικασία Συλλογής
 

Παρά την αύξηση της ποσότητας χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, οι ανάγκες της εταιρείας ως προς την συγκεκριμένη πρώτη ύλη δεν καλύπτονται από την εγχώρια αγορά, ως εκ τούτου εισάγουμε μπαταρίες από διάφορες χώρες. Η εταιρεία μας έχει  πολύχρονη εμπειρία στις διαδικασίες διασυνοριακής κίνησης επικίνδυνων αποβλήτων τόσο  εντός όσο και εκτός Ευρωπαικής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι συσσωρευτές πρέπει να περισυλλέγονται χωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα και η χωριστή περισυλλογή επισημαίνεται με ένα από τα παρακάτω σύμβολα:

Αντιστοίχως, βάσει της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας αναφορικά με τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές  μολύβδου–οξέος, κατηγοριοποιούνται στην Κλάση 8: Καυστικά Υλικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., οι ποσότητες αποβλήτων συσσωρευτών σε εθνική εμβέλεια ανέρχονται σε 35.000, περίπου  τόνους

Οι συσσωρευτές, από την Εγχώρια αγορά, περισυλλέγονται σε ειδικούς κάδους τοποθετημένους σε εξειδικευμένα σημεία και φορείς, όπως:

  • Συνεργεία αυτοκινήτων / μοτοσυκλετών
  • Ηλεκτρολόγοι οχημάτων
  • Εισαγωγείς και αντιπροσωπίες συσσωρευτών
  • Μεγάλοι καταναλωτές – οργανισμοί (ΔΕΗ, ΟΤΕ, βιομηχανίες)
  • Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
  • Διαλυτήρια αυτοκινήτων

Η παραλαβή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών από τα εξειδικευμένα σημεία  πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικού Δελτίου Αποστολής προς την εταιρεία μας, με συγκεκριμένη αναφορά στον τόπο προορισμού για την προσωρινή αποθήκευση και τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου αναγνώρισης των αποβλήτων, Ε.Α.Ε.Α. το οποίο πιστοποιεί ότι οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές/επικίνδυνα απόβλητα οδηγήθηκαν με την νόμιμη διαδικασία στην ανακύκλωση.

Οι κάδοι περισυλλογής συσσωρευτών  είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές για την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων. Κάθε περισυλλεχθείς κάδος  αντικαθίσταται από έναν άδειο.

Οι κάδοι  μετακινούνται με παλλετοφόρα και το όχημα περισυλλογής διαθέτει ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα ανύψωσης των κάδων, μέσω της ειδικής πλατφόρμας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οχήματος. Η φόρτωση και εκφόρτωση των κάδων γίνεται εύκολα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Το εργατικό δυναμικό που λαμβάνει μέρος στη συλλογή και μεταφορά των εν λόγω αποβλήτων διαθέτει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης (ADR) ενώ είναι πλήρως ενημερωμένο τόσο για τους κινδύνους που απειλούν την υγεία του και για τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την προστασία του, όσο και για την διαδικασία περισυλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων.

Τα οχήματα περισυλλογής και μεταφοράς (ΟΣΜ) φέρουν δυο ειδών σημάνσεις:

  • τη σήμανση της κλάσης των επικίνδυνων αποβλήτων και
  • την ειδική πορτοκαλί σήμανση με τον χαρακτηριστικό UN αριθμό κάθε επικίνδυνου αποβλήτου.