Ανακύκλωση
 

Ο Μόλυβδος, Pb, είναι ένα από τα βαρέα μέταλλα, γνωστό από την αρχαιότητα. Χρησιμοποιείται για χιλιάδες χρόνια, λόγω, αφ’ ενός, της ευκολίας στην εξόρυξη και την επεξεργασία και αφ’ ετέρου λόγω της συχνής εμφάνισης του.

Ο μόλυβδος και οι ενώσεις του είναι τοξικές ουσίες οι οποίες προκαλούν σημαντικές βλάβες στην ανθρώπινη υγεία, ακόμη και σε πολύ μικρές δόσεις. Ομοίως, ο ηλεκτρολύτης (διάλυμα θειικού οξέος), ένα ακόμη συστατικό των μπαταριών, είναι διαβρωτικό υλικό και προκαλεί σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό και το φυσικό περιβάλλον.

Η παραγωγή και κατανάλωση του μολύβδου αυξάνονται παγκοσμίως. Η συνολική ετήσια παραγωγή μολύβδου είναι περίπου 8 εκατ. τόνοι, εκ των οποίων οι μισοί προέρχονται από ανακύκλωση,

• Παραγωγή μετάλλου το 2008: 8.725.000 τόνοι
• Κατανάλωση μετάλλου το 2008: 8.706.000 τόνοι

Με τους ισχύοντες ρυθμούς κατανάλωσης, υπολογίζεται ότι σε 42 χρόνια τα κοιτάσματα μολύβδου θα εξαντληθούν. Αν δε υπολογισθεί μία ετήσια αύξηση κατά 2%, τότε τα κοιτάσματα μολύβδου μπορεί να εξαντληθούν σε 18 χρόνια. Αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί αν λάβουμε υπ’ όψιν μας το ενδιαφέρον για ανακύκλωση.