Εφαρμογές
 

Η εταιρία μας προμηθεύει τον δευτερογενή μόλυβδο που παράγει σε εταιρίες που κατασκευάζουν σκάγια, μπαταρίες μολύβδου παντός τύπου εφαρμογών, καλώδια.

Επίσης κατασκευάζουμε μολυβδόφυλλο το οποίο διαθέτουμε στην αγορά για μονώσεις κτιρίων και άλλες εφαρμογές.