Καθαρισμένο Πολυπροπυλένιο Mολύβδου
 

Ο δευτερογενής μόλυβδος που παράγεται από την διαδικασία της αναγωγής και ανάκτησης έχει καθαρότητα από  99.35%  έως 99,8% και διατίθεται σε καλούπια 700 κιλών.

Έπειτα από την επεξεργασία και τον καθαρισμό η καθαρότητα του μολύβδου μπορεί να φτάσει έως 99,975% ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των πελατών και  διατίθεται σε καλούπια 35-40 κιλών.

Η ποιότητα και καθαρότητα του μολύβδου ελέγχεται συνεχώς με αξιόπιστες αναλύσεις στις εγκαταστάσεις μας. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία μας έχει εφοδιασθεί με ένα προηγμένο και τεχνολογικά αξιόπιστο φασματόμετρο, το Q4 TASMAN. 

Το πολυπροπυλένιο που παράγεται αναγεννάτε και διατίθεται σε εταιρίες κατασκευής πλαστικών ειδών.